บริการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์

พัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ระดับโลก
มาพร้อมนวัตกรรมทรงพลัง

เริ่มต้นที่ 29,900 บาท

ออกแบบเว็บไซต์ ระดับโลก แสดงผลบนโน๊ตบุ๊ค

ประสบการณ์ในการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ 21 ปี

มาตรฐานการเข้ารหัสที่เข้มงวด
เพื่อความเสถียร และความเร็ว

ออกแบบเว็บไซต์คุณภาพ
ตอบสนองผู้ชมเหนือกาลเวลา

เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย
ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรทั้งระบบ

ประสบการณ์ในการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ 21 ปี

มาตรฐานการเข้ารหัสที่เข้มงวด
เพื่อความเสถียร และความเร็ว

ออกแบบเว็บไซต์คุณภาพ
ตอบสนองผู้ชมเหนือกาลเวลา

เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย
ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรทั้งระบบ

บริการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์

พัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ระดับโลก
มาพร้อมนวัตกรรม
ทรงพลัง

เริ่มต้นที่ 29,900 บาท

ออกแบบเว็บไซต์ ระดับโลก แสดงผลบนโน๊ตบุ๊ค

ประสบการณ์ในการพัฒนา ออกแบบเว็บไซต์ 21 ปี

มาตรฐานการเข้ารหัสที่เข้มงวด เพื่อความเสถียร และความเร็ว

ออกแบบเว็บไซต์คุณภาพ ตอบสนองผู้ชมเหนือกาลเวลา

เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรทั้งระบบ

หลักการของเรา

นำศาสตร์ของผู้ใช้มาเป็นหัวใจหลัก

เข้าใจง่าย ตรงกับพฤติกรรม

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

การพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่ ถูกต้อง แม่นยำ และเจาะ
ลึกถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน คือการแสดงความเคารพต่อผู้ชม

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

ออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถอธิบายตัวมันเองได้

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

การออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงความสะดวกในการรับชม โดยต้องไม่มีสิ่ง
กีดขวางในการเข้าถึงเนื้อหาจะทำให้ตอบโจทย์ผู้ชมได้ตรงตามเป้าหมาย

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

เว็บไซต์เปรียบเสมือนเครื่องมือในการเติมเต็มความต้องการของผู้ชม
ไม่เป็นเพียงของตกแต่ง หรืองานศิลปะ

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

พัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่เสียสาระ
สำคัญไป มุ่งเน้นที่เนื้อหา และตัดทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเป็นกลาง ไม่ฟุ่มเฟือย ยึดผู้ชมเป็นหลัก
คำนึงถึงความสวยงาม และจิตวิทยา

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

พัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีใหม่
เป็นโอกาสสำหรับการออกแบบใหม่อยู่เสมอ

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

ระบบมีเสถียรภาพ และยืดหยุ่น เพื่อให้รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับอนาคต

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

การพัฒนาเว็บไซต์ระบบต้องทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีเนื้อหาตามที่ออกแบบไว้

หลักการของเรา

นำศาสตร์ของผู้ใช้มาเป็นหัวใจหลัก

เข้าใจง่าย ตรงกับพฤติกรรม

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

การพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่ ถูกต้อง แม่นยำ และเจาะลึกถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน คือการแสดงความเคารพต่อผู้ชม

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

ออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถอธิบายตัวมันเองได้

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

การออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงความสะดวกในการรับชม โดยต้องไม่มีสิ่งกีดขวางในการเข้าถึงเนื้อหาจะทำให้ตอบโจทย์ผู้ชมได้ตรงตามเป้าหมาย

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

เว็บไซต์เปรียบเสมือนเครื่องมือในการเติมเต็มความต้องการของผู้ชมไม่เป็นเพียงของตกแต่ง หรืองานศิลปะ

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

พัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่เสียสาระสำคัญไป มุ่งเน้นที่เนื้อหา และตัดทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเป็นกลาง ไม่ฟุ่มเฟือย ยึดผู้ชมเป็นหลัก คำนึงถึงความสวยงาม และจิตวิทยา

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

พัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีใหม่เป็นโอกาสสำหรับการออกแบบใหม่อยู่เสมอ

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

ระบบมีเสถียรภาพ และยืดหยุ่น เพื่อให้รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับอนาคต

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความเอาใจใส่

การพัฒนาเว็บไซต์ระบบต้องทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีเนื้อหาตามที่ออกแบบไว้

ไฮบริดโฮสติ้ง

โฮสติ้งทรงพลัง เสถียรที่สุดเท่าที่เคยมีมา

การนำ Cloud Hosting ทำงานร่วมกับ Private Hosting เกิดเป็นระบบประมวลผลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อมีการประมวลผลจะช่วยกันประมวลผลตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น หากเกิดข้อผิดพลาดกับ Server ที่กำลังทำงานอยู่ Server อีกเครื่องหนึ่งจะทำงานแทนจนเสร็จไปได้ด้วยดี ช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง การสำรองข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ Backup Server โดยจะทำการสำรองข้อมูลทุกวัน หากเว็บไซต์เกิดปัญหาก็จะสามารถทำการ Restore กลับไปเป็นเหมือนก่อนที่จะเกิดปัญหาได้ทันที ซึ่งสามารถ Restore ย้อนกลับไปได้สูงสุดถึง 21 วัน และยังสามารถกู้ข้อมูลเฉพาะบางไฟล์ได้อีกด้วย

ความเสถียรสูง
อัตราดาวน์ไทม์ 0.001%

ความปลอดภัยสูง
สำรองข้อมูล 3 ชั้น

มีฮาร์ดแวร์สำรอง
พร้อมใช้งานแทนทันที

ทีมวิศวกรเครือข่ายที่มี
ความเชี่ยวชาญ

แบนด์วิชท์ขนาดใหญ่
อัพลิงค์เร็วที่สุดในประเทศ

ฮาร์ดแวร์ระดับองค์กร
ทั้งระบบ

ฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง
ปรับแต่งด้วยเทคนิคเฉพาะ

รองรับภาษาในการเขียน
เว็บไซต์ที่หลากหลาย

ไฮบริดโฮสติ้ง

โฮสติ้งทรงพลัง เสถียรที่สุดเท่าที่เคยมีมา

การนำ Cloud Hosting ทำงานร่วมกับ Private Hosting เกิดเป็นระบบประมวลผลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อมีการประมวลผลจะช่วยกันประมวลผลตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น หากเกิดข้อผิดพลาดกับ Server ที่กำลังทำงานอยู่ Server อีกเครื่องหนึ่งจะทำงานแทนจนเสร็จไปได้ด้วยดี ช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง การสำรองข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ Backup Server โดยจะทำการสำรองข้อมูลทุกวัน หากเว็บไซต์เกิดปัญหาก็จะสามารถทำการ Restore กลับไปเป็นเหมือนก่อนที่จะเกิดปัญหาได้ทันที ซึ่งสามารถ Restore ย้อนกลับไปได้สูงสุดถึง 21 วัน และยังสามารถกู้ข้อมูลเฉพาะบางไฟล์ได้อีกด้วย

ความเสถียรสูง
อัตราดาวน์ไทม์ 0.001%

ความปลอดภัยสูง
สำรองข้อมูล 3 ชั้น

มีฮาร์ดแวร์สำรอง
พร้อมใช้งานแทนทันที

ทีมวิศวกรเครือข่ายที่มี
ความเชี่ยวชาญ

แบนด์วิชท์ขนาดใหญ่
อัพลิงค์เร็วที่สุดในประเทศ

ฮาร์ดแวร์ระดับองค์กร
ทั้งระบบ

ฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง
ปรับแต่งด้วยเทคนิคเฉพาะ

รองรับภาษาในการเขียน
เว็บไซต์ที่หลากหลาย

Dell PowerEdge Server

เซิร์ฟเวอร์

ปลดล็อกขีดจำกัด เพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง

ยกระดับเซิร์ฟเวอร์ให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ทั้งในด้านความเสถียร และประสิทธิภาพ ไม่ว่าเว็บไซต์จะซับซ้อน หรือมีขนาดใหญ่แค่ไหน ก็สามารถรองรับได้อย่างไม่มีปัญหา และประมวลผลได้เร็วกว่าที่เคย ด้วยซีพียู แรม การ์ดจอ และเอสเอสดีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิคเฉพาะจากวิศวะกรคอมพิวเตอร์ของเรา

ซีพียู

E5-2670 x2 (Wis) : x4
E3-1220 : x1

แรม

DDR3 128 GB (Wis) : x8
DDR3 16 GB : x1

ฮาร์ดดิสก์

Pure SSD (Wis) : x4
HDD 7200 rpm : x1
Dell PowerEdge Server

เซิร์ฟเวอร์

ปลดล็อกขีดจำกัด เพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง

ยกระดับเซิร์ฟเวอร์ให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ทั้งในด้านความเสถียร และประสิทธิภาพ ไม่ว่าเว็บไซต์จะซับซ้อน หรือมีขนาดใหญ่แค่ไหน ก็สามารถรองรับได้อย่างไม่มีปัญหา และประมวลผลได้เร็วกว่าที่เคย ด้วยซีพียู แรม การ์ดจอ และเอสเอสดีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิคเฉพาะจากวิศวะกรคอมพิวเตอร์ของเรา

ซีพียู

E5-2670 x2 (Wis) : x4
E3-1220 : x1

แรม

DDR3 128 GB (Wis) : x8
DDR3 16 GB : x1

ฮาร์ดดิสก์

Pure SSD (Wis) : x4
HDD 7200 rpm : x1
Dell PowerEdge Rack Server (Video Link)

ระบบจัดการ

ระบบจัดการเว็บไซต์อันดับ 1 ของโลก
ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องโค้ด

ระบบจัดการ

ระบบจัดการเว็บไซต์อันดับ 1 ของโลก
ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องโค้ด

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้มาตรฐานล่าสุด

อัพเดทตลอด
อายุการใช้งาน

เต็มไปด้วยฟังก์ชั่น
ช่วยลดขั้นตอนการจัดการ

ไม่มีข้อจำกัด
ในการจัดการ

มาตรฐาน
การโค้ดที่สูง

เน้นประสิทธิภาพ
และการใช้งาน

มีความยืดหยุ่น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

รองรับทุก
ขนาดหน้าจอ

ระบบจัดการเว็บไซต์อันดับ 1 ของโลก แสดงผลบนบราวเซอร์ 2ฉากหลังสีดำส่วนประกอบโน้ตบุ๊ค 2ส่วนประกอบโน้ตบุ๊ค 3เงาสะท้อนส่วนประกอบโน้ตบุ๊คส่วนประกอบโน้ตบุ๊คDesktop screenไอคอนรูปภาพ 2ไอคอนรูปภาพ 2ไอคอนรูปภาพ 2
ระบบจัดการเว็บไซต์อันดับ 1 ของโลก แสดงผลบนบราวเซอร์ระบบจัดการเว็บไซต์อันดับ 1 ของโลก แสดงผลบนบราวเซอร์ 2ไอคอนรูปภาพ 1ไอคอนรูปภาพ 1ไอคอนรูปภาพ 1

ระบบความปลอดภัย

ปกป้องเว็บไซต์ด้วยระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด

เว็บไซต์ที่เราพัฒนามาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Endpoint Firewall และ Malware Scanner ที่เราพัฒนาขึ้นมาสำหรับเว็บไซต์โดยเฉพาะ ทั้งยังทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ Firewall ระดับองค์กร เพื่อให้ทุกอย่างที่คุณจัดการปลอดภัยที่สุด

ระบบความปลอดภัย

ปกป้องเว็บไซต์ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด

เว็บไซต์ที่เราพัฒนามาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Endpoint Firewall และ Malware Scanner ที่เราพัฒนาขึ้นมาสำหรับเว็บไซต์โดยเฉพาะ ทั้งยังทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ Firewall ระดับองค์กร เพื่อให้ทุกอย่างที่คุณจัดการปลอดภัยที่สุด

Newest Firewall Rules

กฎไฟร์วอลล์ใหม่ล่าสุด

ป้องกันเว็บไซต์จากภัยคุกคามด้วยกฎไฟร์วอลล์ใหม่ล่าสุด โดยทำงานอยู่ในพื้นหลังของเว็บไซต์ ซึ่งให้การป้องกันที่ดีกว่า Cloud Firewall ที่แฮกเกอร์สามารถเจาะเข้ามาได้ง่ายกว่า

Advanced Live Traffic

ดูกิจกรรมบนเว็บไซต์แบบเรียลไทม์

ดูแฮกเกอร์ที่พยายามบุกเข้าไปยังเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ ตรวจสอบการเข้าชม และดูแหล่งที่มาของ IP ในแต่ละช่วงเวลาของวัน หากคิดว่าเว็บไซต์ถูกแฮ็กสามารถบล็อกได้ทันที

Track All Users

ติดตามผู้ใช้ทั้งหมด

ติดตามการเข้า และออกจากระบบบนเว็บไซต์ของผู้ใช้ว่าเข้าออกระบบ จากที่ไหน เมื่อไร และด้วย IP อะไร หากพบสิ่งผิดปกติสามารถบล็อก IP ตามประเทศได้อีกด้วย

File Recovery System

ระบบการกู้คืนไฟล์

ตรวจสอบซอร์สโค้ด เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และช่วยซ่อมแซมไฟล์ที่ถูกแฮ็ก สนับสนุนโดยระบบตรวจสอบบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์

Newest Firewall Rules

กฎไฟร์วอลล์ใหม่ล่าสุด

ป้องกันเว็บไซต์จากภัยคุกคามด้วยกฎไฟร์วอลล์ใหม่ล่าสุด โดยทำงานอยู่ในพื้นหลังของเว็บไซต์ ซึ่งให้การป้องกันที่ดีกว่า Cloud Firewall ที่แฮกเกอร์สามารถเจาะเข้ามาได้ง่ายกว่า

Advanced Live Traffic

ดูกิจกรรมบนเว็บไซต์แบบเรียลไทม์

ดูแฮกเกอร์ที่พยายามบุกเข้าไปยังเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ ตรวจสอบการเข้าชม และดูแหล่งที่มาของ IP ในแต่ละช่วงเวลาของวัน หากคิดว่าเว็บไซต์ถูกแฮ็กสามารถบล็อกได้ทันที

Track All Users

ติดตามผู้ใช้ทั้งหมด

ติดตามการเข้า และออกจากระบบบนเว็บไซต์ของผู้ใช้ว่าเข้าออกระบบ จากที่ไหน เมื่อไร และด้วย IP อะไร หากพบสิ่งผิดปกติสามารถบล็อก IP ตามประเทศได้อีกด้วย

File Recovery System

ระบบการกู้คืนไฟล์

ตรวจสอบซอร์สโค้ด เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และช่วยซ่อมแซมไฟล์ที่ถูกแฮ็ก สนับสนุนโดยระบบตรวจสอบบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์

ระบบความปลอดภัย แสดงผลบนโน๊ตบุ๊ค
ระบบความปลอดภัย แสดงผลบนโน๊ตบุ๊ค

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพเว็บไซต์สูงขึ้น สัมผัสแล้วต้องทึ่ง

เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ ด้วยซอฟต์แวร์
และการโค้ดดิ้งอย่างชาญฉลาด

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพเว็บไซต์สูงขึ้น สัมผัสแล้วต้องทึ่ง

เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ ด้วยซอฟต์แวร์ และการโค้ดดิ้งอย่างชาญฉลาด

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ แสดงผลบนโน๊ตบุ๊ค
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ แสดงผลบนโน๊ตบุ๊ค

Caching System

เพิ่มความเร็วด้วยระบบแคช

Lazy Loading

เพิ่มความเร็วในการโหลดรูปภาพ

Font Face Rendering

เพิ่มความเร็วในการเรนเดอร์

Unnecessary Scripts

เพิ่มความเร็วด้วยการปิดสคริปต์ที่ไม่จำเป็น

Load StyleSheets In Footer

เพิ่มความเร็วด้วยการเลื่อนการโหลดสไตล์ชีตไปยังส่วนท้ายของหน้า

CSS Compiling method

เพิ่มความเร็วด้วยการรวบ CSS

Enable JavaScript Compiler

เพิ่มความเร็วด้วยการรวบ JavaScript

Optimize JavaScript Code

เพิ่มความเร็วด้วยการปรับแต่งโค้ด JavaScript

Optimize CSS Code

เพิ่มความเร็วด้วยการปรับแต่งโค้ด CSS

Optimize HTML Code

เพิ่มความเร็วด้วยการปรับแต่งโค้ด HTML

Caching System

เพิ่มความเร็วด้วยระบบแคช

Lazy Loading

เพิ่มความเร็วในการโหลดรูปภาพ

Font Face Rendering

เพิ่มความเร็วในการเรนเดอร์

Unnecessary Scripts

เพิ่มความเร็วด้วยการปิดสคริปต์ที่ไม่จำเป็น

Load StyleSheets In Footer

เพิ่มความเร็วด้วยการเลื่อนการโหลดสไตล์ชีตไปยังส่วนท้ายของหน้า

CSS Compiling method

เพิ่มความเร็วด้วยการรวบ CSS

Enable JavaScript Compiler

เพิ่มความเร็วด้วยการรวบ JavaScript

Optimize JavaScript Code

เพิ่มความเร็วด้วยการปรับแต่งโค้ด JavaScript

Optimize CSS Code

เพิ่มความเร็วด้วยการปรับแต่งโค้ด CSS

Optimize HTML Code

เพิ่มความเร็วด้วยการปรับแต่งโค้ด HTML

ผลงานระดับองค์กร

เว็บไซต์ที่ประสบความสําเร็จของท่าน
คือความสําเร็จของเรา

ผลงานพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ส่วนหนึ่งของเรา ลูกค้าของเรามีตั้งแต่องค์กรขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ระดับโลกที่มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 500,000 ล้านบาท จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้บริการของเรา ท่านจะได้รับบริการ และเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบ

ผลงานระดับองค์กร

เว็บไซต์ที่ประสบความสําเร็จของท่านคือความสําเร็จของเรา

ผลงานพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ส่วนหนึ่งของเรา ลูกค้าของเรามีตั้งแต่องค์กรขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ระดับโลกที่มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 500,000 ล้านบาท จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้บริการของเรา ท่านจะได้รับบริการ และเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบ

วีสไทยแลนด์

มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทพัฒนา และออกแบบ
เว็บไซต์ชั้นนำระดับโลก

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1999 โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ ปัจจุบันเราดำเนินธุรกิจทางด้านเว็บไซต์อย่างครบวงจร โดยมีบริษัท ทีมงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสนับสนุนจากทั้งภายใน และนอกประเทศ เราพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ตามหลักการของ ดีเทอร์ รามส์ ทำให้ผลงานของเรามีมาตรฐานเดียวกันกับเว็บไซต์บริษัทชั้นนำระดับโลก

ตัวเลขที่น่าสนใจ

ความพึงพอใจ ความปลอดภัย เราใส่ใจ

ผู้ใช้ระบบจัดการมากกว่า 600,000 คน โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.8 / 5.0 จากผู้ใช้ 30,000 คน, ระบบความปลอดภัยป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ของผู้ใช้เฉลี่ย 4,000,000,000 ครั้งต่อ 30 วัน และมี IP ที่ถูกขึ้นบัญชีดำเฉลี่ย 200,000 IP ต่อ 30 วัน

สิ่งที่จะได้รับ

ได้รับในสิ่งที่สมบูรณ์แบบ ที่หาจากที่อื่นไม่ได้

สิ่งที่ท่านจะได้รับตามมาตรฐานประกอบไปด้วย เว็บไซต์รองรับทุกขนาดหน้าจอ (หน้าหลัก, เกี่ยวกับ, สินค้า, บทความ, ติดต่อ, ค้นหา), รูปภาพพรีเมียม, ระบบจัดการ, ระบบความปลอดภัย, ระบบเพิ่มประสิทธิภาพ, ระบบเอสอีโอ, ระบบฟอร์มติดต่อ, ระบบแอนิเมชั่น, ระบบวีดีโอ, ฟรี 1 ปี (ไฮบริดโฮสติ้ง 20GB, โดเมนเนม .com และอีเมลธุรกิจ 1 บัญชี มูลค่า 6,500 บาท)

วีสไทยแลนด์

มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ชั้นนำระดับโลก

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1999 โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ ปัจจุบันเราดำเนินธุรกิจทางด้านเว็บไซต์อย่างครบวงจร โดยมีบริษัท ทีมงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสนับสนุนจากทั้งภายใน และนอกประเทศ เราพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ตามหลักการของ ดีเทอร์ รามส์ ทำให้ผลงานของเรามีมาตรฐานเดียวกันกับเว็บไซต์บริษัทชั้นนำระดับโลก

ตัวเลขที่น่าสนใจ

ความพึงพอใจ ความปลอดภัย เราใส่ใจ

ผู้ใช้ระบบจัดการมากกว่า 600,000 คน โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.8 / 5.0 จากผู้ใช้ 30,000 คน, ระบบความปลอดภัยป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ของผู้ใช้เฉลี่ย 4,000,000,000 ครั้งต่อ 30 วัน และมี IP ที่ถูกขึ้นบัญชีดำเฉลี่ย 200,000 IP ต่อ 30 วัน

สิ่งที่จะได้รับ

ได้รับในสิ่งที่สมบูรณ์แบบ ที่หาจากที่อื่นไม่ได้

สิ่งที่ท่านจะได้รับตามมาตรฐานประกอบไปด้วย เว็บไซต์รองรับทุกขนาดหน้าจอ (หน้าหลัก, เกี่ยวกับ, สินค้า, บทความ, ติดต่อ, ค้นหา), รูปภาพพรีเมียม, ระบบจัดการ, ระบบความปลอดภัย, ระบบเพิ่มประสิทธิภาพ, ระบบเอสอีโอ, ระบบฟอร์มติดต่อ, ระบบแอนิเมชั่น, ระบบวีดีโอ, ฟรี 1 ปี (ไฮบริดโฮสติ้ง 20GB, โดเมนเนม .com และอีเมลธุรกิจ 1 บัญชี มูลค่า 6,500 บาท)

วีสไทยแลนด์

มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ชั้นนำระดับโลก

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1999 โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ ปัจจุบันเราดำเนินธุรกิจทางด้านเว็บไซต์อย่างครบวงจร โดยมีบริษัท ทีมงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสนับสนุนจากทั้งภายใน และนอกประเทศ เราพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ตามหลักการของ ดีเทอร์ รามส์ ทำให้ผลงานของเรามีมาตรฐานเดียวกันกับเว็บไซต์บริษัทชั้นนำระดับโลก

ตัวเลขที่น่าสนใจ

ความพึงพอใจ ความปลอดภัย เราใส่ใจ

ผู้ใช้ระบบจัดการมากกว่า 600,000 คน โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.8 / 5.0 จากผู้ใช้ 30,000 คน, ระบบความปลอดภัยป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ของผู้ใช้เฉลี่ย 4,000,000,000 ครั้งต่อ 30 วัน และมี IP ที่ถูกขึ้นบัญชีดำเฉลี่ย 200,000 IP ต่อ 30 วัน

สิ่งที่จะได้รับ

ได้รับในสิ่งที่สมบูรณ์แบบ ที่หาจากที่อื่นไม่ได้

สิ่งที่ท่านจะได้รับตามมาตรฐานประกอบไปด้วย เว็บไซต์รองรับทุกขนาดหน้าจอ (หน้าหลัก, เกี่ยวกับ, สินค้า, บทความ, ติดต่อ, ค้นหา), รูปภาพพรีเมียม, ระบบจัดการ, ระบบความปลอดภัย, ระบบเพิ่มประสิทธิภาพ, ระบบเอสอีโอ, ระบบฟอร์มติดต่อ, ระบบแอนิเมชั่น, ระบบวีดีโอ, ฟรี 1 ปี (ไฮบริดโฮสติ้ง 20GB, โดเมนเนม .com และอีเมลธุรกิจ 1 บัญชี มูลค่า 6,500 บาท)

ขั้นตอนการทำงาน

แล้วเวลาทำงานของคุณ ก็มากกว่าที่เคย

ระบบการทำงานของเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทชั้นนำระดับโลก ทำให้มีความน่าเชื่อถือ, โปร่งใส, ตรวจสอบได้, มีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา โดยมีผู้จัดการโครงการ บริหารงานให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน ทำให้หมดปัญหาในเรื่องของการตามงาน ท่านจึงมีเวลาทุ่มเทให้กับธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับโปรเจกต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา

ขั้นตอนการทำงาน

แล้วเวลาทำงานของคุณ ก็มากกว่าที่เคย

ระบบการทำงานของเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทชั้นนำระดับโลก ทำให้มีความน่าเชื่อถือ, โปร่งใส, ตรวจสอบได้, มีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา โดยมีผู้จัดการโครงการ บริหารงานให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน ทำให้หมดปัญหาในเรื่องของการตามงาน ท่านจึงมีเวลาทุ่มเทให้กับธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับโปรเจกต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา

1 . Contact

ติดต่อเราตามช่องทางที่ท่านสะดวก

2 . Scope

แจ้งขอบเขตงาน และส่งข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์ม โดยเราจะส่งลิงก์ให้ เมื่อมีการพูดคุยเบื้องต้นเสร็จสิ้น

3 . Quotation

รอรับใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง

4 . Sign

ตรวจสอบใบเสนอราคา เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ทำการเซ็นแล้วส่งกลับมาให้เราผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก

5 . Pay

เมื่อชำระค่าบริการแล้ว โปรเจกต์ของท่านจะอยู่ในคิวงานทันที

6 . Develop

เมื่อเราเริ่มพัฒนาโปรเจกต์ของท่าน เราจะแจ้งให้ทราบในทันที

7 . Check

หลังจากที่เราตรวจสอบ และพัฒนาโปรเจกต์ของท่านเสร็จแล้ว เราจะส่งให้ท่านตรวจสอบในทันที พร้อมกับรายการตรวจสอบ

8 . Deliver

หลังจากผ่านการตรวจสอบของท่านแล้ว เราจะส่งบัญชีผู้ใช้, รหัสผ่าน และลิงก์ สำหรับเข้าระบบจัดการเว็บไซต์ พร้อมคู่มือในการใช้งาน

1 . Contact

ติดต่อเราตามช่องทางที่ท่านสะดวก

2 . Scope

แจ้งขอบเขตงาน และส่งข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์ม โดยเราจะส่งลิงก์ให้ เมื่อมีการพูดคุยเบื้องต้นเสร็จสิ้น

3 . Quotation

รอรับใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง

4 . Sign

ตรวจสอบใบเสนอราคา เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ทำการเซ็นแล้วส่งกลับมาให้เราผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก

5 . Pay

เมื่อชำระค่าบริการแล้ว โปรเจกต์ของท่านจะอยู่ในคิวงานทันที

6 . Develop

เมื่อเราเริ่มพัฒนาโปรเจกต์ของท่าน เราจะแจ้งให้ทราบในทันที

7 . Check

หลังจากที่เราตรวจสอบ และพัฒนาโปรเจกต์ของท่านเสร็จแล้ว เราจะส่งให้ท่านตรวจสอบในทันที พร้อมกับรายการตรวจสอบ

8 . Deliver

หลังจากผ่านการตรวจสอบของท่านแล้ว เราจะส่งบัญชีผู้ใช้, รหัสผ่าน และลิงก์ สำหรับเข้าระบบจัดการเว็บไซต์ พร้อมคู่มือในการใช้งาน

Wis Thailandes

Background 11

Wis Thailandes

Background 11